با ما ارتباط برقرار کنید.

برای تماس با ما میتوانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.
شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را به ما ارسال نمایید.
همچنین میتوانید شکایات خود را نیز در این قسمت ثبت کنید.


ارسال پیام     شماره تلفن اختیاری می باشد !

  

                          

                              

                                

          

                 

               


اطلاعات شرکت


استان لرســتان
شهرستــان خــرم آبــاد
خیابان ناصر خسرو - خیابان فرزانگان دوم - کوچه کیمیا 12

شماره تماس : 066 - 33 20 57 72 --- 0 902 904 4755
فکس: ---
ایمیل: info@yakagir.com