پکیج برنامه های سی پلاس پلاس (بخش اول)

پکیج برنامه های سی پلاس پلاس (بخش اول)

5000 تومان موجود
تهیه کننده : ایوب محمودی فرد
دسته بندی : برنامه نویسی »»» سی پلاس پلاس

تعداد بازدید ها : 402 بار
تاریخ ثبت : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ,پنجشنبه, ۰۷:۳۵:۴۸ قبل از ظهرتوضیحات محصول

پکیج شماره 1 برنامه های ++C


زبان برنامه نویسی به کار رفته C++

کامپایلر استفاده شده DEV

 

لیست برنامه های این پکیج 

                    ·برنامه محاسبه فاکتوریل (fact)

این برنامه فاکتوریل اعداد را محاسبه می نماید (درواقع فاکتوریل به این معنی می باشد که یک عدد مانند n را میگیریم و اعداد از 1 تا n را در هم ضرب می نماییم.

ورودی این برنامه یک عدد صحیح از نوع integer (int) می باشد.

خروجی این برنامه این نیز یک عدد صحیح از نوع integer (int) می باشد.

مرتبه زمانی این الگوریتم به دلیل داشتن یک حلقه for از مرتبه  o(n) می باشد. که در آن n همان عدد ورودی ما می باشد.

                    ·برنامه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م)(gcd)

بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین دو عدد را ب.م.م می گویند که این عدد بین مقسوم علیه های مشترک دو عدد، بزرگترین می باشد

برای نمونه ب.م.م 12 و 6 عدد 6 می باشد.

ما این مسئله را با روش بازگشتی حل نموده ایم.

برای حل این مسئله از تابع بازگشتی استفاده شده که بعد از محاسبه یک مقدار را به بدنه اصلی برنامه بر می گرداند.

ورودی این برنامه دو عدد از نوع صحیح (int) می باشند و خروجی نیز یک عدد از نوع صحیح (int) می باشد.

                    ·برنامه مربع جادویی(MagicalSquare)

مربع جادویی


مربع جادویی جدولی n*n می باشد که خانه های آن اعدادی مثبت ، بین 1 تا N2 می باشند.در این مربع ، مجموع عداد هر سطر افقی با هر ستون عمودی و همچنین با هر قطر آن (قطر اصلی و فرعی) برابر می باشند و عدد ثابتی را نمایش می دهند.

کوچکترین مربع جادویی 3*3 می باشد و می تواند تا هر ابعادی بزرگ باشد.

تاریخچه این مربع به بیش از 4000 سال می رسد که در آثار باستانی بر روی سنگ نوشته ها نیز دیده شده است. حتی در ایران نیز آثاری از قبل از اسلام نیز دیده شده است و بعد اسلام نیز ریاضی دان ایرانی "بوزجانی" چندین مربع جادویی و روش ساخت آنها را نیز به یادگار گذاشته است.

مربع جادویی در ایران

ما این مسئله را به روش خطی برنامه نویسی نموده اییم و مربته زمانی این الگوریتم 3n2 می باشد.

                    ·برنامه مرتب سازی حبابی(sort)

مرتب سازی حبابی

یکی از الگوریتم های مرتب سازی مورد استفاده ، الگوریتم مرتب سازی حبابی (Bubble sort) می باشد.

این الگوریتم یکی از الگوریتم های مرتب سازی ساده می باشد که یک لیست را از ابتدا پیمایش کرده و عناصر کنار هم را با دیکدیگر مقایسه کرده و اگر در جای نامناسب بودند جابجایشان می کند.

این پیمایش و مقایسه تا زمانی ادامه میابد که هیچ جابجایی نداشته باشیم که در آن صورت لیست مورد نظر مرتب شده است.

بعد از اتمام این الگوریتم یک لیست مرتب شده خواهیم داشت که کوچکترین عنصر در ابتدای لیست قرار دارد و بزرگترین عنصر در انتهای لیست واقع می شود.

به این مقایسه عناصر کنار هم مقایسه حبابی می گویند. این الگوریتم جزء روش های مقایسه ایی یا سنجشی قرار میگیرد ، زیرا در آنها عناصر با هم مقایسه می شوند.

مرتبه زمانی این الگوریتم در بدترین حالت با فرض اینکه لیست از قبل به صورت نزولی مرتب شده باشد و تعداد عناصر آن n  عدد باشد برابر است با :

o(n2) = n(n-1)

در این الگوریتم از دو حلقه for به صورت تو در تو استفاده شده است که حلقه اول به اندازه n مرتبه و حلقه دوم به اندازه

1,2,3,...,n

مرتبه اجرا می شود که تعداد تکرار ها در کل به صورت زیر محاسبه می شود.

1+2+3+...+n = n(n+1) / 2

                    ·برنامه محاسبه مربع و مکعب اعداد(Square)

 

این مسئله بسیار ساده می باشد و در آن برای محاسبه مربع یکان عدد کافی است که آن عدد را دو باره در خود ضرب کنیم ( یعنی توان 2 آن را محاسبه کنیم) و برای محاسبه مکعب یک عدد کافی است آن عدد را سه بار در خودش ضرب نماییم ( یعنی عدد به توان 3).


نظر بدهید     شماره تلفن اختیاری می باشد !

                       

                          

                            

                

               

               

یک زبان برنامه نویسی شی گرائی قوی می باشد.

محصولات مرتبط