پکیج برنامه های سی پلاس پلاس (بخش سوم)

پکیج برنامه های سی پلاس پلاس (بخش سوم)

5000 تومان موجود
تهیه کننده : ایوب محمودی فرد
دسته بندی : برنامه نویسی »»» سی پلاس پلاس

تعداد بازدید ها : 294 بار
تاریخ ثبت : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ,دوشنبه, ۱۲:۳۶:۳۶ بعد از ظهرتوضیحات محصول

زبان برنامه نویسی به کار رفته : ++C

کامپایلر استفاده شده : DEV

 

لیست برنامه های این پکیج :

1.بررسی متوازن بودن پرانتز گذاری در یک عبارت جبری با استفاده از پشته.

یکی از کاربردهای پشته آن است که با استفاده از آن می توان تشخیص داد تعداد پرانتزهای باز و بسته در بک عبارت متوازن هستند یا خیر. به عنوان مثال در عبارت 

(b+c ) + a  ) )

تعداد پرانتزها متوازن است ولی در عبارت

 ( ((b+c) + a )  )


روش کار الگوریتم آن به صورت زیر است :

 1. عبارت را از ورودی بخواند.
 2. نمادی را از عبارت ورودی جداکن.
 3. اگر نماد پرانتز باز است آن را در پشته قرار بده.
 4. اگر نماد عملگر یا عملوند است آن ها را رد کن.
 5. اگر نماد پرانتز بسته است یک پرانتز باز را از پشته حذف کن.
 6. الف) اگر پشته خالی شد آنگاه تعداد پرانتزهای باز و بسته متوازن است.
 7. ب) اگر پشته خالی نشد یا نتوانیم مقداری را از پشته برداریم تعداد پرانتزهای باز و بسته متوازن نیست.

2. تبدیل مبنای اعداد از 10 به 4

روش کار :

 1. عبارت را از ورودی بخوان
 2. آن را از مبنای 10 به مبنای 4 تبدیل کن
 3. نتیجه را در خروجی چاپ کن.

3. تبدیل مبنای اعداد از 10 به 5

روش کار :

 1. عبارت را از ورودی بخوان
 2. آن را از مبنای 10 به مبنای 5  تبدیل کن
 3. نتیجه را در خروجی چاپ کن.


4. تبدیل مبنای اعداد از 10 به 7

روش کار :

 1. عبارت را از ورودی بخوان
 2. آن را از مبنای 10 به مبنای 7  تبدیل کن
 3. نتیجه را در خروجی چاپ کن.


نظر بدهید     شماره تلفن اختیاری می باشد !

                       

                          

                            

                

               

               

یک زبان برنامه نویسی شی گرائی قوی می باشد.

محصولات مرتبط