ارســــال نـــامــه به آینـــــده


در این قسمت شما می توانید برای آینده خود یک پیام ارسال نمایید.
می توانید خاطرات خود و یا اینکه قصد دارید در آینده چه کارهایی را انجام دهید و ... را برای آینده ارسال نمایید.
بعد از رسیدن تاریخ مورد نظر ، برای شما یک ایمیل از طرف خودتان خواهد آمد که حاوی مطالبی است کا امروز برای آینده نوشته اید.
مثال ::

"سلام بر خودم
امیدوارم حالت خوب باشه و به خواسته هایت رسیده باشی ، امروز که این نامه را برایت می نویسم نزدیک به شروع سال 1397 خورشیدی هستیم و من قصد دارم در طول این سال جدید یک برنامه هوش مصنوعی بنویسم که در تمام کارهای روز مره به من کمک کند.
و ...
.
.
بهترین آرزوها برای شما"